Menu

Llywydd UCM Cymru Rob Simkins

Beth yw dy enw?

Rob Simkins

Beth yw dy swydd?

Llywydd UCM Cymru

O ble wyt ti'n dod yn wreiddiol?

Cefais fy magu yn Wolverhampton, ond nawr rwy'n byw yng Nghaerdydd.

Beth yw dy gefndir addysg?

Rwyf wedi graddio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, gyda BA mewn Addysg Antur Awyr Agored. Cyn hynny roeddwn yn brentis yn astudio Busnes a Gweinyddiaeth.

Pam mae addysg yn bwysig i ti?

Rwy'n credu mai addysg yw'r grym mwyaf pwerus ar gyfer creu newid er gwell. Yn bersonol, mae wedi bod yn brofiad trawsnewidiol ac rwyf am wneud fy ngorau i helpu eraill i fanteisio ar yr un math o gyfleoedd.

Beth yw dy un amcan fwyaf fel llywydd?

Mae cryn lawer o bethau’n digwydd ar hyn o bryd yn y sector addysg yng Nghymru, ond efallai mai fy nod mwyaf yw parhau â'r gwaith da y mae UCM Cymru wedi bod yn ei wneud ym maes iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr. Rwyf am ganolbwyntio ar gynorthwyo myfyrwyr ac undebau myfyrwyr i fynd ati ar y cyd i greu atebion i'r problemau y mae hyn yn eu creu i'r sector.

Pam wyt ti'n caru undebau myfyrwyr?

Mae undebau myfyrwyr yn gwneud cymaint gydag ychydig o adnoddau. P'un a yw'n ymgyrchu yn erbyn tlodi’r misglwyf, sicrhau bod llais myfyrwyr yn cael ei glywed ar bob lefel neu helpu unigolion ar adegau o argyfwng, mae UMau yno i chi. Dyna pam y byddaf bob amser yn caru UMau!

Beth yw dy uchelgais fawr mewn bywyd?

Fy nod mwyaf mewn bywyd yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r rhai a fydd yn fy nilyn, gan adael y byd yn lle gwell nag oedd ar gyfer ein cenhedlaeth ni - waeth mor fawr neu fach fo’r newid hwnnw.