Menu

Caiff arweinyddiaeth wleidyddol UCM Cymru ei chefnogi gan arbenigwyr proffesiynol sy'n cydweithio'n agos â chydweithwyr yn UCM y DU, UCM yr Alban, ac UCM-USI..

Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd

Lisa Childs

lisa.childs@nus-wales.org.uk

 

Ymgynghorydd y Wasg a Materion Cyhoeddus

Joe Atkinson

joe.atkinson@nus-wales.org.uk

 

Ymgynghorydd Datblygu

Laura Douds

laura.douds@nus-wales.org.uk

 

Ymgynghorydd Ymgyrchoedd a Dylanwadu

Jeremy Harvey

jeremy.harvey@nus-wales.org.uk

 

 

Dylid cyfeirio ceisiadau gan y wasg at Swyddfa Gyfathrebu a Chyfryngau UCM Cymru ar y-wasg@nus-wales.org.uk neu 07880 033 904.

Dylid cyfeirio ymholiadau cyfieithu at ein Hymgynghorydd Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu, Joe Atkinson, ar joe.atkinson@nus-wales.org.uk.

Dylid cyfeirio pob ymholiad arall at office@nus-wales.org.uk.

Ein cyfeiriad yw: UCM Cymru, 2il Lawr, Adeiladau Cambrian, 2-4 Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5FL.