Menu

Addysg

Rydym yn cynrychioli myfyrwyr addysg bellach (AB), addysg uwch (AU), a phrentisiaid, yng Nghymru.

Mae Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru’n gyfrifol am gynrychioli’r sectorau hyn i gyd. Mae safleoedd wedi eu cadw ar gyfer AB ar Bwyllgor Gwaith UCM Cymru ac ar bwyllgorau’r ymgyrchoedd rhyddhad. Bydd gan gynrychiolydd Cymdeithas y Prentisiaid Cymru safle ar Bwyllgor Gwaith UCM Cymru.

Mae cartref Wise Cymru (Menter Ymgysylltiad Myfyrwyr Cymru) yn swyddfa UCM Cymru. Caiff y prosiect ei gyllido gan y sector addysg yng Nghymru ac mae’n gweithio gyda myfyrwyr ac ymarferwyr ar draws y wlad i ddatblygu partneriaeth myfyrwyr. Bwriwch olwg ar wefan Wise Cymru am ragor o wybodaeth am eu gwaith.