Menu

Ein gwaith

Caiff ein holl waith ei arwain gan fyfyrwyr yng Nghymru. Rydym yn fudiad o ryw chwarter miliwn o fyfyrwyr addysg uwch ac addysg bellach, a phrentisiaid, ar draws y wlad. Gyda’n gilydd, rydym yn llunio gwaith UCM Cymru ac yn cyflawni ymgyrchoedd dros a gyda myfyrwyr.

Yn ogystal â gwaith arweinyddiaeth etholedig UCM Cymru ar y cyd â myfyrwyr, mae gennym bum ymgyrch ryddhad sy’n gweithio ar faterion sy’n effeithio grwpiau penodol o bobl.

Pwyswch y dolenni yn y ddewislen i ddarllen mwy am ein gwaith.