Menu

Mae gan UCM Cymru ddau safle ar Gyngor Cenedlaethol UCM y Deyrnas Unedig (UCM DU). Llywydd UCM Cymru yw un ohonynt ac mae’r ail yn cael ei ethol o ymhlith aelodaeth UCM Cymru. Mae’r ddau’n gyfrifol am gynrychioli UCM Cymru a buddiannau myfyrwyr Cymreig ar Gyngor Cenedlaethol UCM DU. Y cynrychiolydd ail safle presennol yw:

• Jackie Yip (Llywydd, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd)