Menu

Cyflwyno'ch hun fel ymgeisydd

Yr ymgeiswyr am swydd Swyddog y Menywod UCM Cymru yw:

Bydd cynrychiolwyr yn ethol y swyddi gwirfoddol canlynol yn ystod y Gynhadledd. Cliciwch ar enw’r swydd i gael proffil y rôl a’r ffurflen enwebu.

Swydd

Manylion

Swyddog y Menywod (proffil rôl yn unig)

Un swydd, llawn-amser, taledig

Aelod o BG UCM Cymru ac aelod o Bwyllgor Menywod DU

 

Pwyllgor y Menywod

4 swydd, un safle wedi’i chadw ar gyfer AB

Pob un yn wirfoddol

Swyddog Llywio

Un swydd, gwirfoddol, heb yr hawl i bleidleisio

Sicrhewch eich bod wedi ymgyfarwyddo â’r Rheolau Etholiadau hyn.

Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer Swyddog y Menywod UCM Cymru’n gorffen ddydd Gwener 7 Ebrill 2017. Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer pob un o’r swyddi eraill yn dechrau wythnos cyn y Gynhadledd ac yn gorffen yn ystod y Gynhadledd ei hun.