Menu

Cynhadledd y Gymraeg

Mae Cynhadledd y Gymraeg UCM Cymru'n rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n ymadnabod fel siaradwyr neu ddysgwyr y Gymraeg ddod at ei gilydd a gosod cyfeiriad Ymgyrch y Gymraeg dros y flwyddyn i ddod.

Fel cynrychiolydd yn ein Cynhadledd y Gymraeg, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai ar waith yr ymgyrch, trafod syniadau polisi newydd ar gyfer yr hyn y dylai'r Ymgyrch fod yn ei wneud, ac ethol arweinwyr yr Ymgyrch.

Yn yr adran hon ar Connect, fe gewch yr holl wybodaeth a dogfennau sydd eu hangen i chi gymryd rhan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk .