Menu

Cyflwyno'ch hun fel ymgeisydd

Bydd cynrychiolwyr yn ethol y swyddi canlynol yn ystod y Gynhadledd. Cliciwch ar enw’r swydd i gael proffil y rôl a’r ffurflen enwebu.

 

Swydd

Manylion

Swyddog Myfyrwyr Croenddu

Un swydd, gwirfoddol

Aelod o BG UCM Cymru ac aelod o Bwyllgor Myfyrwyr Croenddu DU

Pwyllgor Myfyrwyr Croenddu

4 swydd, un safle wedi’i chadw ar gyfer AB ac un safle i fenywod

Pob un yn wirfoddol

 

Swyddog Llywio

Un swydd, gwirfoddol, heb yr hawl i bleidleisio

Sicrhewch eich bod wedi ymgyfarwyddo â’r Rheolau Etholiadau hyn.

Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer pob un o’r swyddi hyn yn dechrau wythnos cyn y Gynhadledd ac yn gorffen yn ystod y Gynhadledd ei hun.