Menu

Cyflwyno'ch hun fel ymgeisydd

Bydd cynrychiolwyr yn ethol y swyddi canlynol yn ystod y Gynhadledd. Cliciwch ar enw’r swydd i gael proffil y rôl a’r ffurflen enwebu.

 

Swydd

Manylion

Swyddog LHDTh+

2 safle, un wedi’i chadw ar gyfer Menywod, a’r llall yn agored

Y ddwy’n wirfoddol

Aelodau o BG UCM Cymru ac o Bwyllgor LDHTh+ DU

Pwyllgor LHDTh+

5 safle, gyda’r safleoedd hyn wedi’u cadw:

1 safle AB

1 safle i fenywod

1 safle ddeurywiol

1 safle draws*

1 safle agored

Pob un yn wirfoddol

Swyddog Llywio

Un swydd, gwirfoddol, heb yr hawl i bleidleisio

 

Sicrhewch eich bod wedi ymgyfarwyddo â’r Rheolau Etholiadau hyn.

Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer pob un o’r swyddi hyn yn dechrau wythnos cyn y Gynhadledd ac yn gorffen yn ystod y Gynhadledd ei hun.