Menu

Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr

Mae aelodau staff mewn sefydliadau addysg bellach weddi’u gwahodd i fynychu Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr Cymru, a fydd yn digwydd wrth ochr Cynhadledd UCM Cymru ar y ddau ddiwrnod.

Mae hwn yn gyfle pwysig i gwrdd ag ymarferwyr eraill o ar draws Cymru, i rannu ymarfer da, ac i drafod a datrys problemau ar y cyd.

Mae cadeirydd y rhwydwaith yn aelod staff addysg bellach, ac rydym yn annog y sawl sy’n mynychu i gynnig pynciau sydd o ddiddordeb fel bod modd i gyflwynwyr, siaradwyr gwadd, a’r drafodaeth gyffredinol ganolbwyntio ar y pynciau hyn.

Nid oes tâl am fynychu’r rhwydwaith, felly dyna gyd fydd angen i staff dalu fydd eu trafnidiaeth, cinio gyda’r nos, a gwesty fel bo angen.

Mae gofyn i’r sawl sy’n mynychu gofrestru yn y ffordd arferol erbyn 12.00 pm ddydd Mawrth 27 Chwefror 2018.

Am wybodaeth bellach e-bostio Prif Ymgynghorydd Wise Cymru Jessica Rumble.