Menu

Rhestr wirio

Beth sydd angen i'ch undebau myfyrwyr ei wneud?

  • Ymgyfarwyddwch â'r dyddiadau allweddol ar gyfer y digwyddiad ac ychwanegwch nhw at eich dyddiadur
  • Trefnwch eich etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr i Gynhadledd UCM Cymru cyn diwedd y cyfnod cofrestru
  • Fydd eich cyngor myfyrwyr/corff polisi'n cynnal dadl a thrafodaeth ar welliannau a chynigion i'w cyflwyno erbyn 16 Chwefror?
  • Ydych chi wedi cynnig hyfforddiant ar gyfer eich cynrychiolwyr fydd yn mynychu Cynhadledd Cymru?