Menu

Mynediad a chefnogaeth

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru, sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn rhoi gwybod am unrhyw anghenion mynediad neu gefnogaeth. Gorau po gynted a manyled y gwyddom am anghenion o'r fath, fel ein bod yn gallu eu diwallu a sicrhau fod mynychu Cynhadledd UCM Cymru yn brofiad diogel a hwylus ichi. Gallwch gysylltu hefyd drwy e-bostio conference@nus-wales.org.uk.