Menu

Ignite Undeb

Eich cyfle i dynnu sylw at eich undeb myfyrwyr, ei waith, cyraeddiadau, ac ymgyrchoedd.

Yng Nghynhadledd UCM Cymru eleni, rydym yn adfywio Ignite Undeb, sy’n dilyn fformat y Trafodaethau Ignite byd-eang.

Dyma eich cyfle i rannu llwyddiannau eich undeb a’r hyn rydych wedi’i ddysgu ag arweinwyr myfyrwyr eraill o ar draws Cymru.

A wnaethoch chi gynnal ymgyrch wych? A wnaethoch chi ddarn mawr o waith a arweiniodd at ganlyniadau diddorol? Ydych chi wedi cael blwyddyn llawn llwydiannau? Ydych chi wedi gwneud rhywbeth a gafodd effaith fawr ar fyfyrwyr? Rhowch wybod!

Mae’r rheolau’n syml:

  • Mae pob cyflwynydd yn cael 20 sleid sy’n symud ymlaen yn awtomatig bob 15 eiliad.
  • Bydd eich cyflwyniad yn para nid hwy na 5 munud.

Mae rhai rheolau penodol ar gyfer Ignite Undeb:

  • Rhaid i bob cyflwyniad fod yn ddwyieithog.
  • Rhaid i bob cyflwyniad fod ynghylch eich undeb myfyrwyr chi a chadw at un thema yn unig e.e. un ymgyrch benodol, un darn o waith, neu un polisi.
  • Dim mwy na 30 gair ymhob iaith ar bob sleid – on dos ydych chi’n cynnwys lluniau, bydd rhaid cael llai o eiriau. Canolbwyntiwch ar yr hyn fyddwch chi’n ei ddweud yn hytrach na’r hyn sydd ar y sgrin!

Defnyddiwch y templed hwn i baratoi eich cyflwyniad.

Cyflwynwch eich templedau gorffenedig i cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk erbyn:

  • 5 pm Dydd Gwener 16 Chwefror 2018 – os yn cyflwyno mewn un iaith yn unig ac felly angen cyfieithu, neu
  • 5 pm Dydd Mawrth 27 Chwefror 2018 – os yn cyflwyno’n ddwyieithog.

Os byddwch ag unrhyw gwestiwn, cysylltwch â cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk.