Menu

Ynghylch

Rydym yn edrych ymlaen at gael eich cwmni yn ein Cynhadledd Flynyddol, sydd i'w chynnal yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ar 13-14 Mawrth 2018.

Mae Cynhadledd UCM Cymru'n gyfle i'n hundebau myfyrwyr osod y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Caiff cynrychiolwyr hefyd gyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, yn ogystal â thrafod dyfodol UCM Cymru, ac ethol eu harweinwyr.

Mae'r digwyddiad democrataidd blynyddol hwn yn lle gwych i rwydweithio â myfyrwyr ac ymgyrchwyr o bob rhan o Gymru, yn ogystal â rhoi cydnabyddiaeth i'r mwyaf dawnus ymhlith mudiad y myfyrwyr drwy ddefod Gwobrau UCM Cymru.

Caiff yr holl wybodaeth a phapurau y byddwch eu hangen ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2018 eu huwchlwytho i'r tudalennau hyn dros yr wythnosau nesaf.