Menu

Cynhadledd Maes UCM Cymru 2018

Mae'n dda iawn gan UCM Cymru eich gwahodd i'n Cynhadledd Maes yr hydref, a gynhelir eleni yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw, ar 13 Tachwedd 2018. Isod, fe cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gymryd rhan.

Beth yw e i gyd?

Cynhadledd Maes UCM Cymru yw'r cyfle cyntaf yn ystod y flwyddyn newydd i fudiad y myfyrwyr o bob cwr o Gymru ddod at ei gilydd. Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai a chyfarfodydd llawn ynghylch ein blaenoriaethau a'ch rhai chi, ac yn dechrau paratoi at Gynhadledd UCM Cymru, a gynhelir yng ngwanwyn 2019. Byddwch hefyd yn ethol tri aelod o Bwyllgor Gwaith UCM Cymru (safle i fenywod, safle i AB, safle agored) - bydd papurau enwebu ar gael ar y dydd.

Agenda

09.30    Cofrestru a dosbarthu papurau enwebu ar gyfer Pwyllgor Gwaith UCM Cymru
10.00    Croeso a gwybodaeth ymarferol - Cyfarwyddwr Dros Dro UCM Cymru
10.15    Sylwadau agoriadol - Llywydd UCM Cymru Gwyneth Sweatman
10.30    Prif Siaradwr - i'w gadarnhau
11.00    Cyfarfod Llawn 1
12.00    Cinio
12.45    Gweithdai 1 - un gan UCM Cymru, un gan aelodau
13.30    Cyfarfod Llawn 2
14.30    Egwyl
15.00    Gweithdai 2 - un gan UCM Cymru, un gan aelodau
16.00    Sylwadau i gloi - Dirprwy Lywydd UCM Cymru Alex Rollason a Chyfarwyddwr Dros Dro UCM Cymru
16.30    End

Galw am gynigion gweithdai

Mae rhannu'r hyn rydym yn ei wneud yn rhan greiddiol o fudiad y myfyrwyr. Eleni, rydym yn cynnig dau sesiwn gweithdy o awr i'n haelodau. Ond nid ni fydd yn penderfynu pwy gaiff cyflwyno - ond chi.

Dyma sut mae'n gweithio

  • Meddyliwch am yr hyn rydych chi a'ch cydweithwyr yn ei wneud yn dda, yr hyn rydych yn ei wybod, a'r hyn y dymunwch a gwybasech. Beth yw'r mater mawr ar eich campws? Ydy eich undeb myfyrwyr wedi datrys rhyw broblem yn arbennig o dda? Nawr meddyliwch am sut gallech rannu hynny gydag eraill ym mudiad y myfyrwr.
  • Ysgrifennwch eich cynnig gweithdai nid hwy na 100 gair. Rhaid cael enw'r gweithdy, crynodeb o'r hyn bydd cynrychiolwyr yn ei ddysgu, ac enwau'r sawl fydd yn cyflwyno.
  • Anfonwch at UCM Cymru: democracy@nus-wales.org.uk

Rhaid derbyn pob cais erbyn 5 pm ar 12 Hydref.

Bydd UCM Cymru yn tynnu'r holl gynigion at ei gilydd ac yn eu hanfon atoch er mwyn ichi bleidleisio.

Cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru cyn 12 pm ddydd Gwener 2 Tachwedd. Gallwch gofrestru ar-lein yma. Er mwyn cofrestru bydd angen côd diogel eich undeb y myfyrwyr; os nid ydych yn gwybod eich côd, gallwch ofyn wrth lywydd neu reolwr cyffredinol/Prif Weithredwr eich undeb y myfyrwyr.

Y manylion

Dyddiad: Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018

Amser: 09.30 - 16.30

Lleoliad: Coleg y Cymoedd, Nantgarw