Menu

Cynadleddau

Mae UCM Cymru’n cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn.

Mae rhai ohonynt yn ddigwyddiadau democrataidd:
• Cynhadledd UCM Cymru (Gwanwyn)
• Cynadleddau Ymgyrchoedd Rhyddhad UCM Cymru (Gwanwyn)
• Cynhadledd Maes UCM Cymru (Gaeaf)

Mae eraill yn canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu:
• FE skills
• Y Talwrn

Dewch ‘nôl fan hyn eto am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar y gweill a sut gallwch fod yn rhan ohonynt.