Menu

Beth all UMau ei wneud?

To view this page in English, click here.

 

NAWR:

 

6 Mis: Buddsoddwch mewn cynrychiolaeth Groenddu

  • Mynnwch Gynrychiolydd Myfyrwyr Croenddu a gwnewch yn siŵr bod yna gymdeithasau a grwpiau cymunedol ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr Croenddu - gweler ein canllaw yma.
  • Cymerwch gamau rhagweithiol i ddenu ymgeiswyr Croenddu ar gyfer pob rôl myfyriwr arall - gweler ein canllawiau ar gyfer dirprwy swyddogion etholiadau a staff sy'n trefnu etholiadau yma.
  • Ceisiwch ariannu a chefnogi o leiaf un brif ymgyrch dan arweiniad myfyrwyr Croenddu eleni.
  • Datblygwch fesurau cymorth a diogelwch penodol i amddiffyn ymgyrchwyr Croenddu.

 

2 Flynedd: Dewch yn UM gwrth-hiliaeth gweithredol