Menu

Beth all myfyrwyr ei wneud?

To view this page in English, click here.

 

Beth all myfyrwyr Croenddu ei wneud?

 1. Cefnogi, meithrin, buddsoddi, ac amddiffyn eich hun. Mae Fope Olaleye, ein Swyddog Myfyrwyr Croenddu, wedi creu cyfres wych o adnoddau, gwybodaeth, canllawiau ac awgrymiadau hunanofal y gallwch eu canfod yma.

 

 1. Gweithredwch - gall cysylltu ag eraill sy'n ymgyrchu dros gyfiawnder a thegwch hiliol fod yn rymusol. Yn aml mae gan undebau myfyrwyr bwyllgorau a strwythurau cynrychiolaeth ar gyfer myfyrwyr croenddu, yn ogystal â chlybiau a chymdeithasau gwrth-hiliaeth. Estynnwch allan i'ch UM i ddarganfod beth sy'n digwydd yn lleol. Yn genedlaethol mae yna lawer o fudiadau hefyd, gan gynnwys Black Lives Matter UK, Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth, Black Minds Matter, Ymddiriedolaeth Elusennol Stephen Lawrence a Sefwch yn Erbyn Hiliaeth ac Anghydraddoldeb.

 

 1. Ceisiwch gefnogaeth ar y cyd gan fyfyrwyr Croenddu eraill. Aeth Ymgyrch Menywod UCM ati i greu’r canllaw gweithdy hwn er mwyn i fenywod Croenddu gynnig cymorth i fenywod Croenddu eraill ofalu am eu hunain a’u cymunedau.

 

Beth all myfyrwyr croenwyn a’r rhai sydd ddim yn Groenddu ei wneud?

 

 1. Addysgwch eich hun. Nid cyfrifoldeb pobl Groenddu yw eich addysgu am hiliaeth a beth i'w wneud. Peidiwch â gofyn. Dylech wrando, dilyn a dysgu. Peidiwch â gwneud hyn amdanoch chi. Gwrandewch, dilynwch a dysgwch. Ewch i’n tudalen adnoddau am syniadau ar ble i ddechrau.

 

 1. Gwnewch gyfraniadau gweithredol parhaus. Nid hunaniaeth yw bod yn 'wrth-hiliol' - mae'n gyfres o gamau parhaus.
  • Cyfrannwch at achosion gwrth-hiliol fel The Free Black University. Am gymaint o syniadau a gwybodaeth am ble i chwilio am fwy, gweler y rhestrau adnoddau ar-lein yma..
  • Cymerwch gamau gwleidyddol - pleidleisiwch dros bleidiau gwrth-hiliol; gallwch hefyd lobïo dros ddiwygio addysg, ysgrifennu at ASau, llofnodi deisebau. Unwaith eto, i ganfod syniadau a gwybodaeth am ble i chwilio am fwy, gweler y rhestrau adnoddau ar-lein yma.  
  • Buddsoddwch mewn busnesau sy’n eiddo i bobl groenddu; hefyd nwyddau, celf a diwylliant; rhannwch eich gweithredoedd ag eraill gan ehangu nifer y cefnogwyr.

 

 1. Gweithredwch. Ymunwch â mudiad neu ymgyrch wrth-hiliol, rhannwch eich sgiliau a'ch cyfleoedd, cynigiwch gefnogaeth ymarferol (gosod posteri, dosbarthu taflenni, a.y.b.) a defnyddiwch eich creadigrwydd ar gyfer delweddau ar gyfryngau cymdeithasol a baneri. Beth am ddarparu cymorth cyntaf neu wella diogelwch yn ystod gweithredu uniongyrchol?