Menu

Cefnogir ein harweinyddiaeth etholedig gan dîm o arbenigwyr proffesiynol sy'n gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn UCM y DU, UCM yr Alban, ac UCM-USI.

 • Cyfarwyddwr dros dro - Joni Alexander
  • Rheolwr Materion Allanol - Cerith Rhys Jones
   • Swyddog Cyfathrebu a Dylanwadu - Liam Bowen
   • Cydlynydd Gair Cymraeg - Rhys Jones
   • Cyfieithydd - Geoff Jones
  • Rheolwr Ymgysylltu â Pholisi - Riyadh Issa (ar doriad yn ei yrfa)
   • Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethiant - Dan Meehan
   • Cydlynydd y Swyddfa a Digwyddiadau - Jezzelle Lobeck
  • Prif Ymgynghorydd Wise Cymru - Jessica Rumble
   • Ymgynghorydd Wise Cymru - Charlotte West

Dylid cyfeirio ymholiadau'r wasg at Dîm y Wasg a Chyfathrebu UCM Cymru ar y-wasg@nus-wales.org.uk neu 07880 033 904.

Dylid cyfeirio ymholiadau cyfieithu at ein huned gyfieithu fewnol, Gair Cymraeg, ar gair.cymraeg@nus.org.uk.

Dylid cyfeirio pob ymholiad arall at office@nus-wales.org.uk.

Ein cyfeiriad yw: UCM Cymru, Adeiladau Cambrian, 2-4 Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 5FL.