Menu

Adnoddau

To view this page in English, click here.

 

Rhestrau adnoddau ar-lein a luniwyd gan eraill

  • Mae Undeb Myfyrwyr SOAS wedi cynhyrchu Pecyn Adnoddau Ymladd Anti-Blackness, sydd ar gael yma
  • Mae Undeb y Myfyrwyr yn UCL wedi llunio rhestr adnoddau yn amlinellu Gweithredoedd o Gefnogaeth i helpu unigolion i wrando, dysgu, gweithredu a myfyrio.
  • Mae rhestr o gamau ymarferol y gallwn eu cymryd i gefnogi'r mudiad BLM, yma yn y DU a thramor ar gael yma
  • Lluniwyd rhestr ymarferol arall gan Perkin Amalaraj yma.
  • Yn yr un modd, gallwch fwrw golwg (a gweithredu!) ar y Rhestr Weithredu llenwi’r bylchau hon.

 

Adnoddau i helpu pobl groenwyn i ddysgu

 

Adnoddau ar gyfer pobl Groenddu sy'n byw drwy hyn

 

Adnoddau ar gyfer gwrthdystwyr

 

Erthyglau am hiliaeth yn y sector addysg ac elusennol

 

Rydym hefyd wedi rhestru isod yr amrywiaeth o adnoddau a gynhyrchwyd gan UCM dros y degawd diwethaf i gefnogi gwaith gwrth-hiliaeth mewn undebau myfyrwyr ac ar draws y sector addysg.

 

Y Bwlch Cyrhaeddiad Croenddu

 

Ymchwil a phrofiadau o addysg

 

Ymchwil a phrofiadau gan fudiad y myfyrwyr

 

Prevent

 

Mis Hanes Croenddu

  • Hanes Croenddu: Mwy na Dim Ond Mis (2015) Mae'r canllaw hwn yn cynnwys llawer o wybodaeth am Fis Hanes Croenddu, syniadau ar gyfer gweithgareddau, manylion am ymgyrchwyr a siaradwyr croenddu a chysylltiadau defnyddiol.
  • Dathlu Mis Hanes Croenddu (2015) Mae'r pecyn hwn, gan Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM yr Alban, wedi'i gynllunio i helpu cymdeithasau myfyrwyr wrth gynnal digwyddiadau drwy gydol Mis Hanes Croenddu, ac yn ystod y flwyddyn gyfan; mae’n canolbwyntio ar yr agwedd groestoriadol ac yn annog myfyrwyr Croenddu i gyfranogi ym mudiad y myfyrwyr yn ehangach.
  • Menywod Croenddu mewn Hanes (2012) Proffil o 10 o fenywod croenddu sydd wedi cyflawni pethau nodedig a rhyfeddol mewn hanes sy'n haeddu cydnabyddiaeth, yn ogystal â sesiwn briffio sy'n canolbwyntio ar ffyrdd y gall pobl roi'r wybodaeth hon ar waith ac annog eich undeb i gymryd rhan mewn dathlu menywod croenddu drwy hanes.

 

Arall