Menu

NUS Wales President

Ellen Jones

Hi, I'm Ellen Jones and I am your NUS Wales President. I'm originally froom Mold in North Wales. Having grown up with a working class background, what I'm really passionate about is social justice, and working to make sure that education is inclusive of all people, whatever their circumstances.

This year, I'm going to be continuing our work to make the Welsh education system inclusive. I'm also going to be supporting our work strengthening the student voice, particularly in further educaion. In the current changes to the funding of HE students in Wales, I'm looking forward to making the case for student parents and carers. Finally, through all of my work, I'm going to put the needs of Welsh students and unions first, cementing the autonomy of NUS Wales.
Helo, Ellen Jones ydw i a fi yw Llywydd UCM Cymru. Dwi'n dod yn wreiddiol o'r Wyddgrug yng ngogledd Cymru. Ces i fy magu gyda chefndir dosbarth gweithiol, felly dwi'n frwdfrydig iawn am gyfiawnder cymdeithasol a gweithio i sicrhau bod addysg yn gynhwysol i bawb, beth bynnag fo'u hamgylchiadau.

Eleni dwi'n mynd i barhau â'n gwaith i sicrhau bod system addysg Cymru'n gynhwysol. Dwi hefyd yn mynd i gefnogi ein gwaith cryfhau llais myfyrwyr, yn enwedig yn addysg bellach. Mae modd y caiff myfyrwyr AU yng Nghymru eu cyllido wrthi'n cael ei newid, felly dwi'n edrych ymlaen at bleidio achos myfyrwyr sy'n rhieni ac sy'n ofalwyr. Yn olaf, drwy fy holl waith, bydda i'n rhoi anghenion myfyrwyr ac undebau Cymru'n gyntaf, gan sicrhau awtonomiaeth UCM Cymru.

History, University of South Wales - Hanes, Prifysgol De Cymru
Former NUS Wales Women's Officer - Swyddog Menywod UCM Cymru
She/her - Hi/ei
ellen.jones@nus-wales.org.uk
@ERJones_