Menu

NUS Wales Deputy President

Carmen Smith

Hi, I’m Carmen Smith, and I am your NUS Wales Deputy President again this year. As a former FE president, I’m really passionate about making sure that further education is given the respect it deserves. I’m also really passionate about Europe and make Welsh HE and FE students’ voices heard.

My focus this year is on getting the best deal for Welsh students out of the Brexit negotiations, and for me, that includes the free movement of students and academics. I’m also really keen to work on tackling hate crime, improving teaching and learning in further education, and supporting the growth of the National Society of Apprenticeships Wales.
Helo, Carmen Smith ydw i a fi yw Dirprwy Lywydd UCM Cymru eto eleni. Fel cyn-lywydd AB, dwi'n frwdfrydig iawn am sicrhau bod addysg bellach yn cael y parch mae'n ei haeddu. Dwi hefyd yn frwdfrydig iawn am Ewrop a lleisio barn myfyrwyr AU ac AB Cymru.

Fy nghanolbwynt i eleni fydd sicrhau'r fargen orau i fyfyrwyr Cymru yn sgil trafodaethau Brexit, ac i mi, bydd hynny'n cynnwys sicrhau bod myfyrwyr ac academyddion yn gallu symud yn rhydd. Hefyd, dwi'n awyddus iawn i weithio ar fynd i'r afael â throseddau casineb, gan wella'r dysgu ac addysgu yn addysg bellach, a chefnogi twf Cymdeithas Genedlaethol Prentisiaid Cymru.
Law, Bangor University - Y gyfraith, Prifysgol Bangor
Former President, Grŵp Llandrillo-Menai Students’ Union - Llywydd, Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo-Menai
She/her - Hi/ei
carmen.smith@nus-wales.org.uk
@CarmenRiaSmith