Menu

Yr Academi Ddysgu yw'r hafan ddysgu a datblygu a grëwyd gan UCM a darparwyr hyfforddiant arbenigol ar sail blaenoriaethau undebau myfyrwyr.

Cafodd yr Academi Ddysgu ei lansio fis 27 Tachwedd 2017 a bydd yn darparu cyfleoedd i ddysgu mewn amryw o ddulliau gan gynnwys rhaglenni wyneb yn wyneb, ar-lein a chyfuniad o'r ddau. Caiff yr holl hyfforddiant ei gynnal gan arbenigwyr o UCM neu bartneriaid allanol sydd â sicrwydd ansawdd y tîm Dysgu a Datblygu.

Gan ymateb i anghenion dysgu eich undeb myfyrwyr, byddwn yn lansio cyrsiau rhwng Tachwedd a Rhagfyr 2017 ac eto yn y flwyddyn newydd.

Cymerwch gipolwg ar y tudalennau hyn am ragor o fanylion ar gyrsiau unigol, neu cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau sydd ar ddod gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Bydd cynnwys y cwrs ar gael yn Gymraeg yn ddiweddarach eleni.