Menu

Hawlio'r Nos Yn Ôl Cymru

 

Ymunwch â ni nos Wener 9 Chwefror 2018 ar gyfer Hawlio’r Nos yn Ôl Cymru.

Reclaim the Night Wales 2018 / Hawlio'r Nos yn Ôl Cymru 2018

📢 Women, unite! Reclaim the night! Join us on Friday 9 February 2018 for our annual march to claim back our streets. ✊🏼 https://www.nusconnect.org.uk/rtnwales ✊🏼 📢 Fenywod, unwch! Hawliwch y nos yn ôl. Ymunwch â ni nos Wener 9 Chwefror 2018 ar gyfer ein gorymdaith flynyddol i hawlio'n strydoedd yn ôl. ✊🏼 https://www.nusconnect.org.uk/hawlio ✊🏼

Posted by UCM Cymru - NUS Wales on Dydd Mercher, 10 Ionawr 2018

Digwyddiad blynyddol wedi’i drefnu gan Ymgyrch Menywod UCM Cymru yw Hawlio’r Nos yn Ôl Cymru. Mae’n rhoi platform i fenywod i alw am derfyn ar drais yn erbyn menywod. Digwyddiad Hawlio’r Nos yn Ôl cenedlaethol Cymru, dan arweiniad myfyrwyr ers blynyddoedd lawer, yw hwn.

Byddwn yn cyfarfod eleni yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am 6.30 pm am areithiau taniog cyn inni fynd i orymdeithio o gwmpas canol Caerdydd.

Mae Croeso i bobl o bob rhywedd yn y digwyddiad hwn, yn ogystal â phobl draws a gweithwyr rhyw. Mae’r lleoliad a llwybr yr orymdaith yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Menywod sy’n hunan-ddiffinio fydd yn arwain yr orymdaith, ond mae croeso i unrhyw un sydd eisiau codi llais yn erbyn trais yn erbyn menywod i ymuno. Mae croeso i ddynion sy’n gynghreiriaid, ac sy’n cydnabod rôl dynion fel tramgwyddwyr, i ymuno er mwyn cefnogi’r menywod fydd yn arwain y digwyddiad hwn.

Pwrpas y gorymdeithiau hyn yw i fynnu cyfiawnder ar gyfer dioddefwyr trais ac ymosodiadau rhywiol; maen nhw’n datgan y dylai menywod allu bod allan gyda’r nos heb ofn neu realiti trais. Maen nhw’n rhoi llais i fenywod a chyfle iddynt hawlio strydoedd eu dinasoedd a’u trefi yn ôl.

Trefn

6.30 Cyrraedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

6.30-7.30 Creu placardiau

7.00 Croeso gan Swyddog Menywod UCM Cymru Gwyneth Sweatman

7.05-7.30 Areithiau i’w cadarnhau

7.30 Briff iechyd a diogelwch

7.45 Gadael yr amgueddfa i orymdeithio

8.30 Diwedd

Llwybr yr orymdaith